Link Search Menu Expand Document

Шаблони

Щоб оголосити шаблонну функцію або тип, напишіть ім’я в кутових дужках.

func makeArray<Item>(repeating item: Item, numberOfTimes: Int) -> [Item] {
  var result = [Item]()
  for _ in 0..<numberOfTimes {
    result.append(item)
  }
  return result
}
makeArray(repeating: "knock", numberOfTimes:4)

Можна створювати шаблонні функції та методи, так само як і класи, перечислення і структури.

// Відтворення опціонального типу із стандартної бібліотеки Swift
enum OptionalValue<Wrapped> {
  case none
  case some(Wrapped)
}
var possibleInteger: OptionalValue<Int> = .none
possibleInteger = .some(100)

Щоб вказати список вимог, пишемо where прямо перед тілом. Наприклад, можна вимагати, щоб тип реалізовував певний протокол, або щоб два типи були однаковими, або щоб клас був нащадком певного класу.

func anyCommonElements<T: Sequence, U: Sequence>(_ lhs: T, _ rhs: U) -> Bool
  where T.Iterator.Element: Equatable, T.Iterator.Element == U.Iterator.Element {
    for lhsItem in lhs {
      for rhsItem in rhs {
        if lhsItem == rhsItem {
          return true
        }
      }
    }
    return false
}
anyCommonElements([1, 2, 3], [3])

Експеримент

Змініть функцію anyCommonElements(_:_:) так, щоб вона повертала масив спільних для обох колекцій елементів.

Написання <T: Equatable> еквівалентне написанню <T> ... where T: Equatable>.