Link Search Menu Expand Document

Прості значення

Використовуйте let щоб оголосити константу і var щоб оголосити змінну. Значення константи не обов’язково повинно бути відомо під час компіляції, але ви маєте присвоїти константі значення лише раз. Це означає що ви можете вживати константи щоб іменувати значення що ви визначаєте лише один раз, але використовуєте у багатьох місцях.

 var myVariable = 42
 myVariable = 50
 let myConstant = 42

Константа чи змінна повинна мати той же само тип, що і значення, котре ви хочете їй присвоювати. Однак вам не завжди потрібно вказувати тип явно. Коли ви створюєте константу чи змінну та одразу присвоюєте значення, компілятор має можливість вивести її тип. У прикладі вище, компілятор виводить ще тип myVariable є цілочисельний, бо її початкове значення цілочисельне.

Якщо початкове значення не дає достатньо інформації (або немає початкового значення), слід зазначити тип, вказавши його після змінної або константи, і відділивши двокрапкою.

let implicitInteger = 70
let implicitDouble = 70.0
let explicitDouble: Double = 70

Експеримент

Створіть константу з явним типом Float і значенням 4.

Значення ніколи не конвертуються до іншого типу неявно. Якщо вам треба конвертувати значення до іншого типу, створіть екземпляр іншого типу явно.

 let label = "Ширина дорівнює "
 let width = 94
 let widthLabel = label + String(width)

Експеримент

Спробуйте прибрати конвертацію до String в останньому рядку. Яку помилку ви отримаєте?

Є навіть простіший спосіб включити значення до рядка: напишіть вираз у круглих дужках, і поставте зворотний слеш (\) перед дужками. Наприклад:

 let apples = 3
 let oranges = 5
 let appleSummary = "У мене є \(apples) яблука."
 let fruitSummary = "У мене є \(apples + oranges) фруктів."

Експеримент

Використайте \() щоб включити розрахунок з плаваючою точкою в рядок, а також щоб включити чиєсь ім’я до привітання.

Використовуючи три пари подвійних лапок ("""), можна оголошувати рядки, що містять декілька рядків тексту. Відступ на початку кожного рядка тексту видаляється, якщо він співпадає з відступом лапок, котрі закривають оголошення. Наприклад:

let quotation = """
Я сказав "У мене є \(apples) яблука."
А потім я сказав "У мене є \(apples + oranges) фруктів."
"""

Створюйте звичайні та асоціативні масиви за допомогою прямокутних дужок ([]), і отримуйте їх елементи через написання індексу чи ключу в прямокутних дужках. Після останнього елементу дозволяється кома.

 var shoppingList = ["курка", "вода", "тюльпани", "синя фарба"]
 shoppingList[1] = "пляшка води"

 var occupations = [
     "Максим": "Майор",
     "Гануся": "Механік",
 ]
 occupations["Агнєшка"] = "Офіцер розвідки"

Щоб створити порожній масив, використовуйте синтаксис ініціалізаторів.

 let emptyArray = [String]()
 let emptyDictionary = [String: Float]()

Якщо інформація про тип може бути виведеною, ви можете писати порожній масив як [] і порожній асоціативний масив як [:]. Наприклад, коли ви присвоюєте нове значення змінній чи передаєте аргумент у функцію.

 shoppingList = []
 occupations = [:]