Link Search Menu Expand Document

Обробка Помилок

Помилки представляємо як будь-який тип, що відповідає до протоколу Error.

enum PrinterError: Error {
  case outOfPaper
  case noToner
  case onFire
}

Використовуємо throw щоб викинути помилку, і throws щоб позначити функцію, котра може викинути помилку. Якщо викинути помилку всередині функції, одразу відбувається вихід із функції, і код, котрий викликав функцію, обробляє помилку.

func send(job: Int, toPrinter printerName: String) throws -> String {
  if printerName == "Never Has Toner" {
    throw PrinterError.noToner
  }
  return "Job sent"
}

Існує декілька способі обробки помилок. Одним із них є конструкція do-catch. Всередині блоку do позначаємо код, що може викинути помилку, написавши перед ним try. Всередині блоку catch помилці автоматично надається ім’я error, окрім випадку, коли ви явно надаєте їй інше ім’я.

do {
  let printerResponse = try send(job: 1040, toPrinter: "Bi Sheng")
  print(printerResponse)
} catch {
  print(error)
}

Експеримент

Змініть ім’я принтеру на "Never Has Toner", щоб функція send(job:toPrinter:) викинула помилку.

Можна вказати кілька блоків catch щоб обробляти різні види помилок по-різному. В блоці catch вказується точно такий же патерн, що і в блоці case в перемикачі switch.

do {
  let printerResponse = try send(job: 1440, toPrinter: "Gutenberg")
  print(printerResponse)
} catch PrinterError.onFire {
  print("I'll just put this over here, with the rest of the fire.")
} catch let printerError as PrinterError {
  print("Printer error: \(printerError).")
} catch {
  print(error)
}

Експеримент

Додайте код, який викидує помилку всередині блоку do. Який вид помилки потрібно викинути, щоб помилка оброблялась в першому блоці catch? У другому блоці? У третьому блоці?

Іншим способом обробки помилок є конструкція try?, що перетворює результат на опціонал. Якщо функція викинула помилку, специфічне значення помилки відкидається, а результатом виклику буде nil. В іншому випадку результатом буде опціонал, що містить значення, котре повернула функція.

let printerSuccess = try? send(job: 1884, toPrinter: "Mergenthaler")
let printerFailure = try? send(job: 1885, toPrinter: "Never Has Toner")

Інструкцію defer зручно використовувати, щоб створити блок коду, котрий виконається після всього іншого коду функції, і перед тим, як відбудеться вихід із функції. Даний код буде виконано незалежно від того, викинула функція помилку чи ні. defer зручно використовувати, щоб розмістити код налаштування і код очищення поруч, всупереч тому, що ці блоки коду буде виконано в різний час.

var fridgeIsOpen = false
let fridgeContent = ["milk", "eggs", "leftovers"]

func fridgeContains(_ food: String) -> Bool {
  fridgeIsOpen = true
  defer {
    fridgeIsOpen = false
  }

  let result = fridgeContent.contains(food)
  return result
}
fridgeContains("banana")
print(fridgeIsOpen)