Link Search Menu Expand Document

Функції та Замикання

Щоб оголосити функцію, використовуйте ключове слово func. Щоб викликати функцію, вкажіть її ім’я та список аргументів у круглих дужках. Щоб відділити імена та типи параметрів від типу, котрий повертає функція, використовуйте ->.

func greet(person: String, day: String) -> String {
  return "Вітаю, \(person), сьогодні \(day)."
}
greet(person: "Сергій", day: "Середа")

Експеримент

Приберіть параметр day. Додайте параметр, щоб додати до вітання пору дня.

За замовчанням, функції використовують імена параметрів як мітки для своїх аргументів. Щоб вказати іншу мітку, напишіть її ім’я перед іменем параметра, або напишіть _ щоб не використовувати мітку аргументу.

func greet(_ person: String, on day: String) -> String {
  return "Вітаю, \(person), сьогодні \(day)."
}
greet("Василь", on: "Четвер")

За допомогою кортежів можна створити об’єднане значення. Наприклад, щоб повернути кілька значень із функції. До елементів кортежу можна звертатись за іменем або по індексу.

func calculateStatistics(scores: [Int]) -> (min: Int, max: Int, sum: Int) {
  var min = scores[0]
  var max = scores[0]
  var sum = 0

  for score in scores {
    if score > max {
      max = score
    } else if score < min {
      min = score
    }
    sum += score
  }

  return (min, max, sum)
}
let statistics = calculateStatistics(scores: [5, 3, 100, 3, 9])
print(statistics.sum)
print(statistics.2)

Функції також можуть мати змінну кількість аргументів, збираючи їх в масив.

func sumOf(numbers: Int...) -> Int {
  var sum = 0
  for number in numbers {
    sum += number
  }
  return sum
}
sumOf()
sumOf(numbers: 42, 597, 12)

Експеримент

Напишіть функцію, що підраховує середнє значення її аргументів.

Функції можуть бути вкладеними. Вкладені функції мають доступ до змінних, що були оголошені у зовнішній функції. Вкладені функції допомагають організовувати код у складних чи довгих функціях.

func returnFifteen() -> Int {
  var y = 10
  func add() {
    y += 5
  }
  add()
  return y
}
returnFifteen()

Функції є першокласними об’єктами. Це означає, що функція може повертати іншу функцію як значення.

func makeIncrementer() -> ((Int) -> Int) {
  func addOne(number: Int) -> Int {
    return 1 + number
  }
  return addOne
}
var increment = makeIncrementer()
increment(7)

Функція може приймати іншу функцію у якості одного зі своїх аргументів.

func hasAnyMatches(list: [Int], condition: (Int) -> Bool) -> Bool {
  for item in list {
    if condition(item) {
      return true
    }
  }
  return false
}
func lessThanTen(number: Int) -> Bool {
  return number < 10
}
var numbers = [20, 19, 7, 12]
hasAnyMatches(list: numbers, condition: lessThanTen)

Насправді функції являють собою особливий випадок замикань: блоків коду, що можуть бути викликані пізніше. Код у замиканні має доступ до таких речей як змінні та функції, що були доступні в контексті, де було створено саме замикання, навіть якщо замикання знаходиться в іншому контексті на момент виклику. Ми вже бачили приклад цього з вкладеними функціями. Ми можемо оголосити замикання без імені, огорнувши його код у фігурні дужки ({}). За допомогою in відділяємо аргументи та тип, котрий повертає функція, від її тіла.

numbers.map({
  (number: Int) -> Int in
  let result = 3 * number
  return result
})

Експеримент

Перепишіть замикання так, щоб воно повертало нуль для всіх непарних чисел.

Є кілька способів коротшого написання замикань. Коли тип замикання вже відомий, як, наприклад, колбек для делегата, можемо опустити тип його параметрів, тип, що повертається, або і те й інше. Замикання, що складаються з єдиного виразу, неявно повертають значення цього виразу.

let mappedNumbers = numbers.map({ number in 3 * number })
print(mappedNumbers)

Можемо звертатись до параметрів по номеру замість імені - це дуже зручно в дуже коротких замиканнях. Замикання, що передається в функцію останнім аргументом, може йти одразу за круглими дужками. Коли єдиним аргументом функції є замикання, то не обов’язкові навіть і круглі дужки.

let sortedNumbers = numbers.sorted { $0 > $1 }
print(sortedNumbers)