Link Search Menu Expand Document

Протоколи та Розширення

Вживаємо protocol щоб оголосити протокол.

protocol ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String { get }
  mutating func adjust()
}

Класи, перечислення, і структури можуть реалізовувати протокол.

class SimpleClass: ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String = "A very simple class."
  var anotherProperty: Int = 69105
  func adjust() {
    simpleDescription += " Now 100% adjusted."
  }
}
var a = SimpleClass()
a.adjust()
let aDescription = a.simpleDescription

struct SimpleStructure: ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String = "A simple structure"
  mutating func adjust() {
    simpleDescription += " (adjusted)"
  }
}
var b = SimpleStructure()
b.adjust()
let bDescription = b.simpleDescription

Експеримент

Створіть перечислення, що реалізовує цей протокол.

Помітимо ключове слово mutating в оголошенні SimpleStructure: воно вказує, що даний метод мутуючий, тобто він змінює дану структуру. В оголошенні SimpleClass не потрібно помічати жодних методів мутуючими, бо методи класу завжди можуть його змінювати.

Щоб додати функціональності вже наявним типам, використовуємо розширення, котрі оголошуються за допомогою ключового словаextension. Розширення можуть додавати нові методи та властивості, що розраховуються. Також за допомогою розширення можна додати відповідність до протоколу типу, що оголошений десь в іншому місці, або навіть до типу, що було імпортовано з бібліотеки чи фреймворку.

extension Int: ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String {
    return "The number \(self)"
  }
  mutating func adjust() {
    self += 42
  }
}
print(7.simpleDescription)

Експеримент

Створіть розширення типу Double що додає властвість absoluteValue - математичний модуль числа.

Можна використовувати ім’я протоколу так само, як і будь-яке інше ім’я типу. Наприклад, щоб створити колекцію об’єктів різних типів, кожен з яких відповідає єдиному протоколу. Коли ви працюєте зі значеннями, чий тип є протоколом, його методи та властивості, котрі оголошені зовні протоколу, є недоступними.

let protocolValue: ExampleProtocol = a
print(protocolValue.simpleDescription)
// print(protocolValue.anotherProperty) // Розкоментуйте, щоб побачити помилку

Хоч змінна protocolValue під час виконання має тип SimpleClass, компілятор відноситься до неї як до екземпляра типу ExampleProtocol. Це означає, що ви не можете випадково звертатись до методів чи властивостей класу, що не є частиною реалізації протоколу.